Friday, February 4, 2011

Song of the week: Urbanus - Bakske vol met stro (1979)

By popular request. This song might not be appropriate to play outside Christmas... But then again it's probably even less appropriate to play at Christmas.

Urbanus' "Bakske vol met stro" ("Little box full of straw") is perhaps the most controversial Flemish Christmas song ever released. I'm eager to know what you think about it. Here's a clip of Studio Brussel playing the song in December 2010. The song starts approx. 1:50 into the clip. Thanks to Bika for the suggestion!
Lyrics (Dutch):

Heel lang geleden voor de allereerste keer

Dat had ge moeten zien, het was vreselijk slecht weer
Lag hij daar te bibberen in een koude koeiestal
In een kribje met een os en een ezel, dat was al
Maar boven in de lucht kon je een sterretje zien staan
Dat alsmaar zat te fonkelen, d'r hing een wegwijzertje aan
En het duurde niet lang of het was daar volle bak
Het krioelde van de herders met een stuk in hunne frak

Jezuske is geboren, haleluja hajo

Jezuske is geboren in een bakske vol met stro

Toen kwamen er drie koningen, een zwarte en een witte

Die vroegen of ze mochten komen babysitten
Ze schonken een rol pepermunt en een grote pot vernis
Een salami met look en een aquarium met een vis
De zwarte gaf aan Josef een paar vijlen en een boor
En aan Jezus een paar sjaaltjes en een broekje van ivoor
Maria kreeg een zak cement met een grote roze strik
En een potlood met een gummetje om te gummem kreeg ik

Jezuske is geboren, haleluja hajo

Jezuske is geboren in een bakske vol met stro

De heilige geest die hing daar te schijnen aan 't plafond

In zijn blauw trainingspak en zijne purperen plastrond
Op dat moment zei Jozef: "Kijk dat hier is mijn kleine"
Kijk maar naar zijn neus, 't is helemaal de mijne
De heilige geest moest lachen : Och arme sukkelaar
Die kleine is van mij, want ik was de ooievaar
Jozef gaf de geest een mot op zunne theater
Toen zaten ze meteen zonder gas en zonder water

Jezuske is geboren, haleluja hajo

Jezuske is geboren in een bakske vol met stro

Jezus nam zijn fles met pap en havervlokken

En heeft nog rap 'ne verse pisdoek aangetrokken
En zei : Vrede op aarde aan iedereen die dat wil
Toen werd alles kalm en alles werd weer stil
Hij had er daar genoeg van en ging er maar vandoor
En trok zijn aureooltje schuin over zijn oor
Hij is gelijk 'ne grote in zijn sportwagen gekropen
"Al die dan mij volgen wil zal wreed hard moeten lopen"

Jezuske is geboren, haleluja hajo

Jezuske is geboren in een bakske vol met stroLyrics (translated):


A long time ago for the very first time
You should have seen it, the weather was awful
He lay shivering in a cold barn
In a manger with an ox and a donkey, that's all
But up in the sky you could see a little star
That ever twinkled, with a signpost attached
It was not long before the house was full
Swarming with shepherds in their cloaks.

Little Jesus was born, hallelujah hajo
Little Jesus was born in a little box full of straw

Then came three kings, one black and one white 

Who asked if they could come babysit 
They gave a roll of peppermint and a big pot of varnish
A salami with garlic and an aquarium with a fish 
The black gave Josef a few files and a drill 
And to Jesus a few scarves and ivory trousers
Mary got a bag of cement with a large pink bow 
And I got a pencil with an eraser to erase with.

Little Jesus was born, hallelujah hajo
Little Jesus was born in a little box full of straw


The holy spirit that hung shining in the ceiling
In his blue tracksuit and his purple tie
Then Joseph said: "Look, here is my little one" 
Just look at his nose, it's exactly like mine 
The holy spirit was laughing: Oh poor poor man 
The little one is mine because I was the stork 
Joseph gave the spirit a punch in the face
And suddenly they were without gas and water.

Little Jesus was born, hallelujah hajo
Little Jesus was born in a little box full of straw

Jesus took his bottle with porridge and oats 
And quickly put on a fresh diaper
And said: Peace on earth to anyone who wants it
Then all was calm and quiet once more.
He had had enough and left
He pulled his halo down over his ears
Like a big guy he climbed into his sports car:
"Anyone who wants to follow me will have to run mighty fast!"

Little Jesus was born, hallelujah hajo
Little Jesus was born in a little box full of straw


The Catholics were not pleased.

2 comments: